card

Эд шалгах технологи

Таны бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын баталгаа

Таны бүтээгдэхүүний лонх болон лааз нь цэвэр байна уу? Хаяг шошго нь зөв байрласан байна уу? Савлагааны түвшин хэвийн байна уу?  

KRONES эд шалгах машинуудыг ашигласанаар эдгээр асуулт тус бүрт эргэлзээгүйгээр "тийм" гэж хариулж болно. Эд шалгах машинууд нь Таны бүтээгдэхүүний лонх, лааз, хаяг, савлагааны түвшин зэрэгт байнгын хяналт тавьж, хэрэв таньд эргэлзээ бий бол үгүй болгох болно.

 

Үндсэн вэбд зочлох

Бүтээгдэхүүнүүд