card

Поддонд хураах технологи

Бүтээгдэхүүнийг поддонд хураахад хамгийн чухал хүчин зүйл юу вэ: Хурд эсвэл нарийвчлал?

Шийдвэрлэж чадахгүй (эсвэл мэдэхгүй байгаа) хүн бүрт сайн мэдээ байна: KRONES палетайзерууд миллиметрийн нарийвчлалтай ажилладаг бөгөөд цагт 600 хүртэл үе давхарга байрлуулдаг. 

Ийм хурдтай ч Таны бүтээгдэхүүн аюулгүй өрөгдөх ёстой. Бид машины алхам бүрийг хөдөлгөөний дараалал, атгах хэрэгслүүд хүртэл тус тусад нь тохируулсан болно.

Дахин ашиглагдах авдар, дахин ашиглахгүй картон хайраг алийг ашиглахаас үл хамааран, Бидний мэргэжилтэнүүдийн хамтаар Таны бүтээгдэхүүнд төгс тохирох поддонд хураах машиныг та олох болно.

Бүрэн автомат поддонд хураах иж бүрэн багц технологи

Багцласан бүтээгдэхүүнийг дамжуулах, Поддонд хураагчид поддоныг ачааллах мөн суллах, Үе давхарга завсар дэвсгэр нэмэх, Өөр өөр баглаа боодлыг нэгтгэн үе давхарга үүсгэх: 

KRONES palletising технологи нь таны даалгавар, шугамын зохион байгуулалтанд нийцсэн олон янзын шийдлийг санал болгодог.

Таны шаардлагыг хангах хамгийн сайн шийдлийн талаар танд зөвлөгөө өгье. Бүрэн автомат системээр таны шаардлагыг бүрэн хангасан иж бүрэн поддонд хураагчаа санал болгоход бид таатай байх болно.

Үндсэн вэбд зочлох

Бүтээгдэхүүнүүд